30 1020 5040 0000 6102 0171 6281

Bank PKO B.P. 

Nr konta parafii

parafia@parafia-rogozno.pl

(+48) 506 981 199

Rogóźno 69

86-318 Rogóźno

Kontakt

Adres

Miejscowość Rogóźno występowała w źródłach pod następującymi nazwami: Roghuszen (1288-1299,1302), Gross RoggenhausenWyelkie Rogozno (1485), Rogoźno.

Początki parafii rogozińskiej sięgają średniowiecza. Nie znamy daty jej powstania, jednakże najprawdopodobniej miało to miejsce pod koniec XIII w., w momencie lokacji miejscowości. Kościół wzmiankowany został w lustracji dóbr królewskich w 1565 r. Pierwotnie nosił wezwanie śśw. Filipa i Jakuba.

Obecny kościół, zbudowany na początku XIV w., uległ zniszczeniu w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 1628 r. Odbudowany został 1647 r. dzięki fundacji wojewody chełmińskiego Jana Działyńskiego. Prawdopodobnie po odnowieniu zmieniono wezwanie kościoła na św. Wojciecha. Ponownie uszkodzony w czasie potopu szwedzkiego ok. 1656 r. 

Kościół był odnawiany i przebudowywany w latach1852 i 1906-1911).

Od początku II wojny do lipca 1942 kościół w Rogóźnie był zamknięty i nieczynny. Stałą opiekę duszpasterską nad parafią od 23.07.1942 do 7.05.1945 sprawował ks. Paweł Szarowski, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Grudziądzu, dojeżdżający do Rogóźna.

W latach siedemdziesiątych XX w. zostało przebudowane prezbiterium świątyni, aby dostosować je do postanowień liturgicznych Soboru Watykańskiego II.  25. września 1977 r. ks. bp. Bernard Czapliński dokonał konsekracji świątyni i nowego ołtarza. W latach osiemdziesiątych kościół został przyozdobiony nowymi witrażami projektu p. K. Candera.

 

Powojenni proboszczowie parafii św. Wojciecha w Rogóźnie:

  • ks. Augustyn Schwanitz
  • ks. Henryk Galikowski
  • ks. Michał Klimas
  • ks. Edward Rogoza
  • ks. Ryszard Mańka
  • ks. Marek Woziński
  • ks. Krzysztof Juchniewicz

Rys historyczny

Historia parafii

Parafia Św. Wojciecha w Rogóźnie