Parafia Św. Wojciecha w Rogóźnie

Historia parafii

Rys historyczny

Miejscowość Rogóźno występowała w źródłach pod następującymi nazwami: Roghuszen (1288-1299,1302), Gross RoggenhausenWyelkie Rogozno (1485), Rogoźno.

Początki parafii rogozińskiej sięgają średniowiecza. Nie znamy daty jej powstania, jednakże najprawdopodobniej miało to miejsce pod koniec XIII w., w momencie lokacji miejscowości. Kościół wzmiankowany został w lustracji dóbr królewskich w 1565 r. Pierwotnie nosił wezwanie śśw. Filipa i Jakuba.

Obecny kościół, zbudowany na początku XIV w., uległ zniszczeniu w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 1628 r. Odbudowany został 1647 r. dzięki fundacji wojewody chełmińskiego Jana Działyńskiego. Prawdopodobnie po odnowieniu zmieniono wezwanie kościoła na św. Wojciecha. Ponownie uszkodzony w czasie potopu szwedzkiego ok. 1656 r. 

Kościół był odnawiany i przebudowywany w latach1852 i 1906-1911).

Od początku II wojny do lipca 1942 kościół w Rogóźnie był zamknięty i nieczynny. Stałą opiekę duszpasterską nad parafią od 23.07.1942 do 7.05.1945 sprawował ks. Paweł Szarowski, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Grudziądzu, dojeżdżający do Rogóźna.

W latach siedemdziesiątych XX w. zostało przebudowane prezbiterium świątyni, aby dostosować je do postanowień liturgicznych Soboru Watykańskiego II.  25. września 1977 r. ks. bp. Bernard Czapliński dokonał konsekracji świątyni i nowego ołtarza. W latach osiemdziesiątych kościół został przyozdobiony nowymi witrażami projektu p. K. Candera.

 

Proboszczowie parafii św. Wojciecha w Rogóźnie:

 • ks. Tomasz Markiewicz (1826-1853)
 • ks. Franciszek Gallus (1853-1855)
 • ks. Jakub Rakowski (1855-1885)
 • ks. Maksymilian Brandenburg (1886-1887)
 • ks. Emil Neumann (1886-1887)
 • ks. Józef Potrykus (1903-1937)
 • ks. Augustyn Schwanitz
 • ks. Henryk Galikowski
 • ks. Michał Klimas
 • ks. Edward Rogoza
 • ks. Ryszard Mańka (2001)
 • ks. Marek Woziński (2001-2015)
 • ks. Krzysztof Juchniewicz (2015- )

Adres

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Wojciecha

Rogóźno 69

86-318 Rogóźno

(+48) 506 981 199

xkj@poczta.onet.pl

Nr konta parafii

Bank PKO B.P. 

30 1020 5040 0000 6102 0171 6281